بسته بندی صادراتی

کارتن صادراتی

کارتن صادراتی برای انواع محصولات که قرار است به خارج از کشور صادر گردند استفاده میشود. این کارتنها ویژگی های مفیدی نسبت به کارتنهای معمولی دارند که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

ادامه مطلب