جعبه و کارتن بسته بندی محصولات در نمونه های صادراتی و برای بازار داخلی در جعبه سازی و کارتن سازی کارتن ساز تولید می شود. در اینجا تعدادی عکس از این نمونه ها درج شده است و در حال بروزرسانی می باشد.