کارتن انار لمینتی

کارتن انار و بسته بندی متفاوت صادراتی

کارتن انار می تواند نیاز بسته بندی کشاورزان، فروشندگان و تاجران برای حمل ونقل، فروش و صادرات را برطرف کند. تنوع در مدل کارتن انار سازگار با انواع سلیقه و کسب و کار مربوط به آن می باشد.

ادامه مطلب