کارتن فریت بار

کارتن فریت بار

کارتن فریت بار برای ارسال محصولات مختلف استفاده می شوند. در ابتدا باید بدانیم کلمه فریت به چه معناست، فریت به معنای حمل ونقل است و کارتن فریت بار برای جابجایی محصولاتی که با وسایلی مانند هواپیما، کشتی و قطار جابجا می شوند مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه مطلب