کارتن فلکسویی

کارتن فلکسویی “مزایا و معایب”

کارتن فلکسویی به کارتن هایی می گویند که به وفور در اطراف خود مشاهده می کنیم مانند کارتن لوازم ماشین، الکتریکی، پستی، پیتزا، میوه و هر چیزی که چاپی ساده تک رنگ تا 4 رنگ اصلی را داشته باشید که مستقیماً بر روی خود ورق کارتنی چاپ شده باشد.

ادامه مطلب

چاپ فلکسو

چاپ فلکسو

چاپ فلکسو از دیگر جاپ های پرکاربرد است که به علت هزینه ی پایین تر نسبت به چاپ افست محبوبیت زیادی دارد و در کارتن ها زیادی مانند کارتن مادر به کار میرود.

ادامه مطلب