کارتن چهار درب ساده یا مدل آمریکایی | کاربردی ترین بسته بندی

کارتن امریکایی (معمولی-ساده) دارای 4 درب بر روی دیواره ی مقوایی می باشد که در [...]

کارتن قهوه ای

کارتن قهوه ای ساده به کارتن های معمولی گفته می شود که در اغلب موارد [...]